1.6.2020

Aktuality

Projekt „Pořízení automatické olepovačky hran“ byl podpořen v rámci 5. Výzvy MAS Šumavsko v Programu rozvoje venkova, Fiche 3 – Podnikatelé. Realizace projektu je plně v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Šumavsko „Živé a šťastné Šumavsko“. V rámci projektu došlo k pořízení nového stroje do truhlářské dílny. Nová olepovačka hran v budoucnu zvýší produktivitu práce obsluhy tohoto stroje a za stejný časový úsek dojde ke zvýšení počtu výrobních dílců.